Śrutowanie znajdują swoje zastosowanie w zakładach produkcyjnych lakierujących elementy na zawieszkach technologicznych.

Konieczność usuwania powłok z zawieszek dotyczy praktycznie każdej dużej lakierni,

Wybranie mechanicznych metod jest tańsze oraz bardziej przyjazne dla środowiska niż większość metod alternatywnych.

Maszyna zawieszkowa wykorzystywana do tych celów powinna być sprzężona z jednostką filtracyjną z serii FX EX1, w której dzięki zastosowaniu zwiększonej ilości mniejszych wkładów o stożkowym kształcie, czas ich życia jest dłuższy niż w przypadku standardowego rozmiaru i kształtu filtra. System recyrkulacji ścierniwa wyposażony jest w separator dynamiczny z obrotowym sitem do oddzielania większych nieczystości od czystego, nadającego się do ponownego zasilenia turbin ścierniwa.

W naszym centrum usługowym SHOT BLASTING w Jelczu-Laskowice, posiadamy śrutownice odpowiednią do zawieszek i innych elementów o wielkości max. 1500 mm x 2000 mm (średnica x wysokość), które wymagają usunięcia powłok lakierniczych. . Zapraszamy do kontaktu wszystkie firmy posiadające w swoim zakładzie malarnie KTL, na mokro i proszkowe.

kontakt Szymon Kuprasz skuprasz@shotblasting.pl tel. 798 089 019