ŚRUTOWANIE

Oczyszczanie i przygotowanie powierzchni. Usuwanie powłok lakierniczych. Utwardzanie powierzchni, kulowanie. Śrutowanie po spawaniu, hartowaniu, obróbce termicznej. Śrutowanie aluminium, stali nierdzewnej. Rework.

Śrutowanie jest wymagane w wielu procesach produkcyjnych dla uzyskania odpowiedniej chropowatości, najczęściej jako przygotowanie przed malowaniem, ale można też za jego pomocą oczyszczać elementy z różnych powłok powstałych podczas wcześniejszej obróbki takie jak tlenki po spawaniu, obróbce termicznej, formowaniu, często pozbywamy się nie pożądanych powłok lakierniczych na zawieszkach technologicznych lub usuwamy źle nałożone powłoki. Czasem śrutowanie ma wymiar estetyczny i wykończeniowy. W zależności od potrzeb my dostosowujemy technologię.

Śrutowanie automatyczne pozwala na uzyskanie pełnego jednorodnego pokrycia oraz gwarantuje powtarzalność i wysokie wydajności.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Po śrutowaniu mamy możliwość zabezpieczenia przed korozją detalu na czas transportu i magazynowania. Proces realizujemy na automatycznej linii, zgodnie z normami wymaganymi przez sektor automotive.

TOOLING

Biuro inżynieryjne projektuje, prototypuje oraz wytwarza osprzęt na potrzeby danego projektu. Projektujemy indywidualny osprzęt do procesu śrutowania oraz realizujemy selektywne śrutowanie za pomocą dedykowanych maskownic.

LABORATORIUM SHOTBLASTING

Kontrolujemy proces śrutowania usługowego poprzez badania profilu chropowatości P i chropowatości R w normach JIS1982, JIS 1994, JIS 2001, ISO1997, ANIS, VDA. Posiadamy własne laboratorium. Pomiary wykonujemy również usługowo, wystawiamy certyfikat pomiarów chropowatości.