Ocenę czystości powierzchni dokonuje się w celu określenia poziomu pozostałości wszelkiego rodzaju pyłów lub resztek olejów na detalach po poprzednich procesach technologicznych. W przypadku firm szczególne nastawionych na jakość swojej produkcji, pojęcie czystości jest bardzo ważne.

Po obróbce strumieniowo – ściernej, wiele elementów jest następnie poddawanych lakierowaniu. Czysta powierzchnia gwarantuje zdecydowanie lepszą przyczepność powłok malarskich, a co za tym idzie, dużo wyższą odporność na korozję.

Wiele branż musi zachować odpowiedni poziom czystości detali po procesie śrutowania, aby ich produkty mogły być objęte specjalnymi certyfikatami jakości.

kontakt Szymon Kuprasz skuprasz@shotblasting.pl tel. 798 089 019