Chropowatość określa poziom nierówności oraz „wgłębień” na powierzchni elementów otrzymanych podczas odpowiednich procesów. Przy pomiarze profilu chropowatości najbardziej istotnymi parametrami jest Ra – średnie odchylenie profilu oraz Rz – największa wysokość profilu chropowatości.

Przy obróbce strumieniowo – ściernej główny wpływ na odpowiednią chropowatość ma dobór odpowiedniego ścierniwa. W standardowych aplikacjach maszyny mogą pracować na śrucie kulistym lub ostro krawędziowym o różnych rozmiarach i różnej twardości ścierniwa określanej według skali Rockwella (HRC).

Kolejnym ważnym parametrem w przypadku badania chropowatości po śrutowaniu jest jej równo-mierność. Starsza technologia obróbki powierzchni zawierała ręczne kabiny z dyszami sprężonego powietrza, niestety czynnik ludzki oraz niska precyzja tego typu urządzeń nie pozwala na otrzymanie równomiernej chropowatości. Obecnie wiele firm inwestuje w oczyszczarki automatyczne, co unowocześnia i poprawia jakość ich produkcji.

kontakt Szymon Kuprasz skuprasz@shotblasting.pl tel. 798 089 019